Hyppää pääsisältöön

CANDO - Collaborative Augmented Navigation for Defence Objectives

CANDO-projekti haluaa vastata pelastus- ja puolustustoimen henkilöstön turvallisuuden parantamiseen tarjoamalla tilannetietoisuutta ja paikantamista tarjoamalla parempaa tilannetietoisuutta ja paikantamista niin urbaanissa ympäristössä kuin sisätiloissa.

Päästäkseen tähän tavoitteeseen projekti tulee käyttämään verkottuneen paikannuksen Collaborative Navigation (CN)-konseptia. Siinä samalla alueella operoivat joukon jäsenet voivat jakaa keskenään paikannukseen tarvittavia mittauksia. CN-konsepti tarjoaa ensisijaisesti kaksi etua; joukon jäsenet saavat jaettujen mittausten avulla huomattavasti parempaa absoluuttista- tai suhteellista sijaintitietoa, mikä mahdollistaa satelliittiriippumattoman sisätilanavigointiratkaisun tuottamisen. Lisäksi jäsenten muodostamien radiolinkkien avulla tilannetietoisuutta voidaan jakaa kaikille, myös suoran kommunikointietäisyyden ulottumattomissa oleville joukon jäsenille.

Projekti tulee vahvistamaan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä Norjan ja Suomen välillä teknologiasiirron kautta. Tämä toteutuu yhdessä tehtävän tutkimuksen ja molemminpuolisen koulutuksen kautta, mikä mahdollistaa tiedon liikkumisen tutkimushenkilöstön ja organisaatioiden välillä.

 

Asiasanat
sisätilapaikannus
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
NATO
Projektin yhteistyötahot
SINTEF Foundation