Hyppää pääsisältöön

Density4Trees

Puuaineen tiheyden mittaaminen on keskeistä metsävarojen arvioinnissa, puiden jalostuksessa ja puuaineen optimaalisen käyttökohteen valinnassa, mukaan lukien hiilen sidonta. Tärkeimmät puuaineen tiheyden vaihtelua selittävät tekijät liittyvät puun kasvuun: runkomuodon muutos, puun pituuskasvu sekä latvuksen kehitys. Silti ei ole olemassa menetelmää, jolla puun kasvun allokointi edellä mainittuihin tekijöihin voitaisiin kvantitatiivisesti mitata, niin kuin ei ole myöskään menetelmää, jolla voitaisiin mitata puuaineen tiheys puuta vahingoittamatta. Tässä hankkeessa hyödynnetään yksityiskohtaista laserkeilausaikasarjaa yksittäisistä puista. Laserkeilausaikasarja (2014-2022) mahdollistaa puiden runkomuodon muutosten, pituuskasvun sekä latvuksen kehityksen yksityiskohtaisen mallinnuksen ja seurannan. Tutkimuksessa lisätään ymmärrystä puun kasvun allokoinnista ja kehitetään menetelmä, jolla puuaineen tiheyttä pystytään arvioimaan puun ulkoisten ominaisuuksien kehittymisen perusteella.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
luokittelu
pistepilvi
paikannus
laserkeilaus
monikanavainen
laskennallinen kasvillisuusanalyysi
puun kasvu
puun laatu
puun rakenne
runkokäyrä
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Itä-Suomen yliopisto