Hyppää pääsisältöön

Diversity4Forests

Kehitämme laserkeilaukseen perustuvia menetelmiä puiden yksilöimiseksi sekä demonstroimme kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää puuraaka-ainevirtojen ja toisaalta metsien rakenteellisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden seurannassa. Uskomme, että menetelmät, jotka soveltuvat tällä hetkellä metsiköiden seurantaan, ovat sovellettavissa yli laajojen alueiden seuraavan 10-15 vuoden aikana. Hankkeessa tutkimustamme puiden ja puuryhmien rakenteellista ja toiminnallista ominaisuuksista hyödynnetään sovelluksissa, teknologian siirrossa ja viestinnässä, jotka sisältävät kansainvälisiä menetelmätestejä, demonstraatioita puuraaka-aineen seurannasta ja työkalujen kehittämistä metsien monimuotoisuuden seurantaan. Tutkimuksemme hyödyntää uutta “Measuring Spatiotemporal Changes in Forest Ecosystem”-tutkimusinfrastruktuuria ja on temaattisesti “Forest-Human-Machine Interplay”-lippulaivan ytimessä.

Euroopan Unionin logo ja teksti: Euroopan Unioinin rahoittama, NextGenerationEU sekä Suomen Akatemia logo ja teksti.

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
kaukokartoitus
metsätalous
metsä
biodiversiteetti
puun rakenne
pistepilvi
metsien käyttö
digitalisaatio
puuraaka-aineen seuraaminen
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Itä-Suomen yliopisto