Hyppää pääsisältöön

Edistykselliset prosessointipalvelut verkkopohjaisessa paikkatietoinfrastruktuurissa

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää menetelmiä edistyksellisten paikkatietoihin liittyvien verkkopohjaisten prosessointipalvelujen toteuttamiseen. Tavoitetilassa paikkatietoja tarjoavia sisältöpalveluja voidaan sujuvasti liittää erikoistuneisiin analyysi- ja prosessointipalveluihin halutun lopputuotteen tai –palvelun aikaansaamiseksi. Hanke muodostuu seuraavista osatehtävistä:
1) kehittää skeemamuunnospalvelua tietojen integroinnin työvälineenä,
2) selvittää standardeihin pohjautuvan koordinaatistomuunnospalvelun implementoitavuutta,
3) tutkia verkkopalvelujen ketjutuksen menetelmiä ja niiden soveltuvuutta paikkatietoihin liittyvien palvelukokonaisuuksien luomiseen ja hallintaan,
4) testata ja kehittää palvelujen ketjutusta tukevia paikkatietopalvelujen rajapintoja,
5) selvittää Grid-laskennan mahdollisuuksia paikkatietojen prosessointipalvelujen tehostamisessa,
6) tutkia ns. semanttisen Webin kehittyvien teknologioiden soveltuvuutta paikkatietoaineistojen löytämisen ja tulkinnan apuvälineiksi.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Suomen verkkopalveluihin pohjautuvan paikkatietoinfrastruktuurin jatkokehittämisessä. Hanke tukee erityisesti edistyksellisten paikkatietopalvelujen kehittämistä osaksi yhteiseurooppalaisen ympäristötietojen palveluinfrastruktuuria.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI