Hyppää pääsisältöön

FEROX

Metsämarjoja ja sieniä pidetään Pohjoismaiden kansallisaarteina. Näiden elintarvikkeiden viljeleminen ei vaadi resursseja, koska ne kasvavat luonnollisesti metsissä. On arvioitu, että metsistä korjataan arviolta alle 10% vuotuisesta metsämarjasadosta. Suurin haaste metsämarjojen keräämisessä on käsin tehtävä (manuaalinen) korjuu ja poimijoiden työolot. Lyhyen satokauden vuoksi suurimman osan työstä tekevät ulkomaalaiset, joilla on rajallinen kielen, kulttuurin ja metsien tuntemus. FEROX-projektin tavoitteena on hyödyntää tekoälyn, datan ja robotiikan kehitystä metsämarjanpoimijoiden työolojen parantamiseksi. Hankkeessa käytetään eri sensoreilla varustettuja autonomisia droneja keräämään tietoa, rakentamaan metsistä 3D-malleja ja siten arvioimaan tarkasti marjojen sijaintia, määrää ja tyyppejä. Kerätyistä tiedoista rakennetaan tekoälymalleja, jotka auttavat työntekijöitä paikantamaan marjat ja optimoimaan toimintaansa. Lisäksi FEROX tarjoaa metsämarjanpoimijoille navigointi- ja paikannuspalveluita sekä fyysistä tukea parantaakseen heidän työolojaan ja lisätäkseen heidän luottamustaan. FEROX:in kokonaisratkaisu edistää työntekijöiden yleistä turvallisuutta seuraamalla automaattisesti keräilijöitä ja tarjoamalla apua siellä, missä sitä tarvitaan. Tämän seurauksena FEROX:in odotetaan houkuttelevan paikallisia ja retkeilijöitä kesän aikana töihin luonnonvaraisten tuotteiden keräämiseen, mikä lisää metsämarjojen kokonaissatoa. Ratkaisun havainnollistamiseksi FEROX tekee testejä Suomen metsissä metsämarjoihin ja sieniin erikoistuneen Arktiset Aromit-yhdistyksen tuella.

EU:n logo ja Euroopan unionin rahoittama -teksti
Yhteyshenkilöt
Asiasanat
tekoäly
robotiikka
automaattiohjaus
drooniteknologia
marjat
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Fondazione Bruno Kessler
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Universitat Politecnica de Valencia
Ingeniarius LDA
Granfield University
Deep Forestry AB
Beautifeye
Arktiset Aromit - Arktiska Aromer ry