Hyppää pääsisältöön

Forest cycles

Ekosysteemin kiertojen perusteellinen ymmärtäminen on ratkaisevaa, kun tehdään ja suunnitellaan ilmastonsuojeluun liittyviä päätöksiä ja toimintatapoja. Tämä on mahdollista vain, jos avainekosysteemejä seurataan jatkuvasti ja kattavasti. Esittelemme ratkaisun, jossa ympäristöä seurataan maanpäällisillä laserkeilausaikasarjoilla, joissa on korkea ajallinen ja spatiaalinen resoluutio. Päätavoitteemme on kehittää edge computing teknologiaan perustuva prosessointiketju, jolla automatisoidaan suurien pistepilviaikasarja-aineistojen keruu ja analysointi, jota kertyy jatkuvasti noin 10 GB/h. Tämä mahdollistaa puutason primaarituotannon dynamiikan ja puiden ja metsäpalstan ominaisuuksien sekä sääolosuhteiden välisen vuorovaikutuksen mallintamisen. Malli tarkentuu jatkuvasti ja automaattisesti uuden datan perusteella. Tällainen malli voi tukea ilmastonsuojeluun liittyvää päätöksentekoa ennustamalla primaarituotannon dynamiikkaa, joka aiheutuu muutoksista metsäpalstoilla sekä sääolosuhteissa.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
metsä
prosessointiketju
aikasarja
ekosysteemin kierto
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia