Hyppää pääsisältöön

GNSS-tallennin harhautuksen ehkäisyyn

Tavaroiden ja ihmisten jäljitys GNSS-mittauksilla on laajalti kaupallisessa käytössä. Ongelmana on, että julkiseen käyttöön tarkoitetut GNSS-signaalit ja mittaukset ovat alttiita laittomille hyökkäyksille (esim. harhauttaminen ja häirintä).

Galileon viranomaissignaali (PRS) tarjoaa paikannusta ja ajoitusta sovelluksille, joille pitää taata palvelun saatavuus, mutta käyttö on sallittu vain viranomaisten valtuuttamille käyttäjille. PRS-signaalin salaus parantaa häiriösietoisuutta ja käyttövarmuutta sekä mahdollistaa ongelmatilanteiden tunnistamisen. PRS on tarkoitettu strategisen infrastuktuurin käyttöön (esim. energialaitokset, viestintäyhteydet ja pankit).

GRAS-konseptin tavoite on tarjota käyttäjille Galileon PRS-signaaliin perustuva toimintavarma ja luotettava ratkaisu, jota voidaan käyttää paikannuksen tai jäljityksen todisteena jopa oikeudessa.

Lyhyitä näytteitä koko GNSS-spektristä (sekä julkisesta että viranomaissignaalista) tallennetaan jälkilaskentaa varten. Turvaluokitellulla keskuspalvelimella näitä näytteitä voidaan myöhemmin käsitellä salaisilla PRS-menetelmillä, jolloin voidaan varmentaa julkisista Galileo-signaaleista tehtyjen mittausten aitous tai paikantaa käyttäjä suoraan PRS-signaaleja käyttäen.

Projektin tavoitteena on toteuttaa tekninen demonstraatio jonkin liiketoimintasovelluksen olosuhteissa, esim. merirahtia tullattaessa mitatuilla todellisilla satelliittisignaaleilla.

GRAS-project

Asiasanat
GNSS
harhautus
navigointi
PRS
paikannus
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Muut rahoittajat
ESA
Projektin yhteistyötahot
CGI Nederland B.V., The Netherlands’ National Aerospace Laboratory, Folkline Enterprises B.V.