Hyppää pääsisältöön

Green-Digi-Basin

Green-Digi-Basin tutkimushanke hyödyntää uusinta teknologiaa rakentamaan ja havainnoimaan valuma-alueen tarkkoja maanpinnan muotoja, uomaverkoston hydromorfologisia ominaisuuksia sekä vedenlaadun paikallisia ja ajallisia muutoksia. Satelliittiaineistot, ilmasta käsin tehtävät kuvantamiset sekä jatkuvatoimiset veden laadun ja määrän sensorit mahdollistavat datafuusion ja mallintamisen avulla maankäyttömuotojen ilmasto- ja vesistövaikutusten tarkan tiedon tuottamisen ja liittämisen osaksi Suomen vesistömallijärjestelmää. Tuloksena syntyy uutta tutkimustietoa valuma-alueen toiminnallisista ja hydrologisista yhteyksistä sekä niitä määräävistä tekijöistä eri ilmastonmuutos skenaarioilla. Monitieteellisessä hankkeessa rakennetaan digitaalista valuma-aluetasoista vesivarojen hallinnan työkalua, jossa maankäytön ja erilaisten vesiensuojeluratkaisujen vaikutukset virtaamiin, kiintoainekuormiin sekä ravinne- ja hiilitaseisiin voidaan määrittää tukien yhteiskuntaa vihreässä siirtymässä.

Euroopan Unionin rahoittama, NextGenerationEU.n logo

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
valuma-alue
hydrologia
vesivarat
virtavesi
veden laatu
hydraulinen mallintaminen
vesistö
virtausmittaus
lähikaukokartoitus
sensoriteknologia
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Turun yliopisto
Aalto-yliopisto
Oulun yliopisto
Suomen ympäristökeskus SYKE