Hyppää pääsisältöön

HYDRO-RDI

HYDRO-RDI-Networkin päämääränä on parantaa ja soveltaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnuslähestymistapoja, joita on jo kehitetty edellisissä tieteellisissä tutkimushankkeissa yhdessä yrityspartnereiden kanssa. HYDRO-RDI-Network tulee soveltamaan lukuisia menetelmiä tarjotessaan palvelukokonaisuuksia liittyen tulvariskeihin, jokihabitaatteihin, vedenlaatuun ja kestävään jokiympäristön hallintaan. Valitut yrityspartnerit edustavat monia osa-aloja vesisektorilta, kaukokartoituksesta ja geoinformatiikasta. Nämä yritykset ovat osoittaneet kykenevänsä yhteistyöhön tutkimusinstituuttien kanssa perustuen edellisiin yhteisin projekteihin HYDRO-RDI-Networkin tieteellisten kumppanien kanssa.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
virtavesi
valuma-alue
laserkeilaus
pohjavesi
tulva
kuivuus
hydraulinen mallintaminen
valuma-alueen mallinnus
virtausmittaus
lähikaukokartoitus
kaukokartoitus
hydrologia
sensoriteknologia
vesivarat
Projektin kesto
Osastot
Geoinformatiikka ja kartografia
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Turun yliopisto
Suomen ympäristökeskus SYKE
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto