Hyppää pääsisältöön

Hydrografia ja tunnisteet (HY-ID)

Projektissa tutkitaan neljää eri osaongelmaa:

  1. Millainen kohteiden INSPIRE-tunnistejärjestelmä olisi paras Suomen tarpeiden näkökulmasta ja miten tunnistetta voitaisiin hyödyntää HY-teeman mukaisen tietotuotteen koostamiseen? Osana tehtävää osallistutaan JHS-suosituksen valmisteluun yksilöllisten tunnisteiden hyödyntämisestä Suomen kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa.
  2. Millainen INSPIRE-direktiivin edellyttämä hydroId –järjestelmä Suomeen tulisi luoda, mikä on järjestelmän hierarkkinen rakenne, kuka sitä hallinnoisi ja miten järjestelmä ulotettaisiin ristiriidattomasti eri tiedontuottajien aineistoihin? Lisäksi tulisi selvittää tunnistejärjestelmän toimivuus eri mittakaavatasojen osalta.
  3. Miten voidaan taata HY-teemaan liittyvien tietoaineistojen välinen ristiriidattomuus eri organisaatioiden ylläpitäessä samaan kohteeseen liittyviä tietoja, millaisia menetelmiä on olemassa tai kehitettävissä päivitystietojen välittämiseen tietojärjestelmien ja organisaatioiden välillä?
  4. Miten INSPIRE HY-palvelut voitaisiin Suomessa toteuttaa, miten keskitetyn palvelutietokannan replikointi voitaisiin parhaiten järjestää, millaisia rajoituksia liittyy sisältöjen integroinnin ja muuntamisen toteuttamiseen tosiaikaisesti suhteessa INSPIRE-skeeman vaatimuksiin?
Yhteyshenkilöt
Asiasanat
hydrografia
palvelutietokanta
tunnisteet
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
MML,
SYKE,
MMM