Hyppää pääsisältöön

Ilmakuvaukseen perustuvien, sijaintitarkkojen, multispektraalisen, monisuuntaisten heijastavuusaikasarjojen tuottaminen ja hyödyntämismahdollisuudet (GEORAD)

/**/

/**/

Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtorin projekti 2010-2012. Projektin tavoitteina on kehittää uusia, tarkkoja menetelmiä sijaintitarkkojen, multispektraalisen, monisuuntaisten heijastavuusaikasarjojen tuottamiseksi ilmakuvilta sekä tutkia näiden havaintojen hyödyntämismahdollisuuksia. Prosessointi edellyttää kuvausjärjestelmän geometristä ja radiometristä kalibrointia sekä kuvaustapahtuman ja kohteen geometristä ja radiometristä mallintamista. Erityisesti tutkitaan ilmakuvaukseen perustuvan heijastusanisotropian mittaamiseen, mallintamiseen, laatuun ja hyödyntämiseen liittyvää problematiikkaa. Konseptin suorituskykyä kartoitus, luonnonvara ja ympäristön seuranta sovellutuksissa tutkitaan sekä lentokoneesta että miehittämättömistä kuvausaluksista (UAV) kerättyjen ilmakuva-aikasarjojen avulla.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia