Hyppää pääsisältöön

Kaivos - Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen

Projektin keskiössä: Mineraalien automaattinen tunnistus ja malmien luokittelu sekä työturvallisuutta parantava ympäristön monitorointi aktiivista 3D-hyperspektrikuvantamista, Raman- ja LIBS (laser induced breakdown spectroscopy)-menetelmiä sekä sisätilapaikannusta hyödyntäen.

Suomen nostaminen kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi edellyttää kaivosteollisuudelta jatkuvaa kehittämistä. Tarvitaan uusia menetelmiä kivien mineraalikoostumuksen vaihteluiden tunnistamiseksi nopeasti, kustannustehokkaasti ja turvallisilta etäisyyksiltä. Tässä tutkimuksessa kehitetään aktiivista 3D-hyperspektrikuvantamista yhdistettynä sisätilapaikannukseen. Uusi teknologia mahdollistaa mineraalien automaattisen tunnistuksen ja kartoituksen sekä parantaa työturvallisuutta kaivoksissa. Verrattuna nykyisin kaivoksissa käytettäviin spektrikameroihin etuina ovat pitkä kantama (muutamasta metristä useihin satoihin metreihin), jolloin mittaukset voidaan suorittaa etämittauksina, sekä kolmiulotteisen tiedon hyödyntäminen materiaalin tunnistuksessa, luokittelussa ja kartoituksessa. Näin mineraalintunnistusta voidaan automatisoida ja kaivostoimintaa voidaan laajentaa myös hankalasti hyödynnettäviin esiintymiin.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
navigointi
paikannus
hyperspektraalinen lidar
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Tekes