Hyppää pääsisältöön

Karttojen ja karttakäyttöliittymien käytettävyys ja kontekstiherkät kartat

Käytettävyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, miten helposti, miellyttävästi, tehokkaasti ja virheettömästi käyttäjä suoriutuu tietystä tehtävästä, tietyn tuotteen avulla ja tietynlaisessa ympäristössä. Myös kartta on tuote, jonka helppokäyttöisyyden takaaminen on oleellista sen käyttäjälle. Kartan käytettävyyden tutkiminen on poikkitieteellistä, sillä kartan käytön onnistumiseen vaikuttaa paitsi kartan kartografinen visualisointi, myös kartan käyttöliittymä, sekä ympäristö jossa karttaa kussakin tilanteessa käytetään. Oleellista onnistuneen kartan käytön kannalta on myös, että kartta suunnitellaan juuri sille käyttäjälle, joka kyseistä karttaa tarvitsee.

Tutkimus selvittää erilaisten paikkatietosovellusten ja näyttökarttojen käytettävyyttä www- ja mobiiliympäristöissä, esimerkkeinä erilaiset osoitehakukarttapalvelut, uutissääkartat ja MML:n Karttapaikka. Tutkimuksessa pyritään kehittämään yleisiä käytettävyystutkimusmenetelmiä erityisesti karttapalveluiden arviointia varten. Tutkimusaihe käsittää myös käyttöliittymät ja niiden kehittämisen verkkosovelluksissa. Edelleen tutkitaan karttojen visualisoinnin automaattista mukauttamista erilaisiin käyttötilanteisiin ja kehitetään kartografian menetelmiä erityisesti mobiiliympäristöön.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI