Hyppää pääsisältöön

Käyttöliittymät ja paikkatietoratkaisut

Käyttöliittymät ja paikkatietoratkaisut

Kehittyvä tietotekniikka toimii geoinformatiikassa mahdollistajana, alkaen paikkatiedon keruusta ja päätyen kuluttajasovellusten käyttöliittymiin. Innovatiivisten paikkatiedon palveluratkaisujen kehittäminen eri tarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmille on tämän tutkimusryhmän työn ydintä. Nykyiset tutkimushankkeet liittyvät palvelumuotoiluun, käyttöliittymiin ja niiden käytettävyystutkimukseen, spatiaalisen kognition tutkimukseen käyttöympäristöjen mallintamisessa sekä paikkatiedon teholaskennan menetelmien soveltamiseen.

Julkaisut

Jäsenet

Ajankohtaista tietoa

Tutkimusryhmä päättyi 31.12.2017.

Tutkimusryhmän töiden pohjalta syntyneitä julkaisuja on lisätty julkaisuihin vuoteen 2014 asti.

27.05.2013: Suomen luontokeskus Haltia avataan 31.5.2013 Nuuksiossa. Geodeettisessa laitoksessa Tekes-rahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntynyt monikosketuskartta esillä keskuksen Viherkehä-näyttelyssä