Hyppää pääsisältöön

Kiinteistöjärjestelmien tietosisällöt ja kehityssuunnat

Kiinteistöjärjestelmiin liittyvät tietojärjestelmät ovat tulossa elinkaarensa päähän monissa maissa. Tietojärjestelmistä ja rekisterinpidosta vastaavien tahojen on siis välttämätöntä tarkastella kriittisesti omaa tilannettaan, kartoitettava tulevaisuuden tietotarpeita, sekä tehtävä valintoja sen suhteen, mihin suuntaan järjestelmiä ryhdytään kehittämään seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Tässä hankkeessa tarkastellaan eri maiden kiinteistöjärjestelmien tietosisältöjä, toiminnallisia kokonaisuuksia, sekä niiden kehityssuuntia vertailevan tapaustutkimuksen avulla. Hankkeessa tuotetaan perustavanlaatuista tietoa kiinteistöjärjestelmien ja niiden kehityssuuntien eroavaisuuksista ja siten tuetaan muun muassa kiinteistötietojärjestelmän kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Aalto yliopisto