Hyppää pääsisältöön

Kvasaareista geodesiaan: kuinka tähtitiede voi mahdollistaa tulevaisuuden ultratarkat geodeettiset mittaukset

 

Suomen akatemian logo

 

VLBI:n globaalin havaintojärjestelmän uudet tekniikat (NT-VGOS) on Suomen Akatemian rahoittama konsortio Paikkatietokeskuksen ja Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusaseman välillä. Hankkeen tavoitteena on yhdistää tähtitieteen ja geodesian asiantuntemus erittäin tarkoissa pitkäkantainterferometrisissa (VLBI) havainnoissa. Geodeettiset VLBI-havainnot käyttävät kiintopisteinä ekstragalaktisia radiolähteitä, kvasaareita, Maan muodon ja asennon määritykseen. Kvasaarit eivät kuitenkaan ole pistemäisiä kohteita. Niiden sisäinen rakenne heikentää havaintojen tarkkuutta ja lopulta jopa globaalin vertauskehyksen tarkkuutta.

Hankkeessa kehitetään automaattista menetelmää kvasaarien todellisen rakenteen määritykseen VLBI-havainnoista. Menetelmä on tärkeä askel kohti millimetritarkkuista globaalia vertauskehystä. Uusi tarkkuustaso on merkittävä mm. globaalimuutoksille, ultratarkalle paikannukselle ja reaaliaikaiselle navigoinnille.

Hanke vahvistaa ja tukee uuden globaalin geodeettisen VGOS (VLBI Global Observing System) havaintoverkon käyttöönottoa. Myös Suomi on mukana tässä globaalissa infrastruktuurihankkeessa. Metsähovin geodeettiselle tutkimusasemalle on valmistumassa uusi VGOS-yhteensopiva radioteleskooppi, jonka asennus- ja käyttöönottovaihe ovat käynnissä.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
VLBI
VGOS
ITRF
ICRF
kvasaarit
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusasema