Hyppää pääsisältöön

LAS3R

Antarktiksen mannerjäätikkö ja merijää ovat tärkeitä Maapallon ilmastojärjestelmän osia. Niiden tilan seuraaminen satelliittihavainnoin vaatii laajaa ymmärrystä erilaisista havaintoihin vaikuttavista tekijöistä, mutta tällä hetkellä tunnemme huonosti lumen ja jään pinnankarkeuden vaikutusta satelliittimittauksiin. Tämä puute lisää merkittävää epävarmuutta esimerkiksi Antarktisen merijään paksuuden mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa mitataan Antarktiksen lumi/jääpintojen pinnankarkeus huippuluokan laserskannausmenetelmin paikan päällä Aboa-tutkimusasemalla. Tulokset yhdistetään satelliittihavaintoihin sekä Aboalla tehtäviin fysikaalisiin ja optisiin mittauksiin lumen ja merijään rakenteesta. Tulokset tulevat parantamaan merkittävästi satelliittihavaintojen laatua ja tarkkuutta ja siten johtavat parempiin ennusteisiin Antarktiksen lumen ja jään tulevaisuudesta.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
Antarktis
pinnankarkeus
lumen heijastavuus
satelliittialtimetria
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Ilmatieteenlaitos