Hyppää pääsisältöön

Laserspektroskopia

Laserspektroskopia-projektissa hyödynnetään äskettäin markkinoille tullutta uudentyyppistä superjatkumolaser-tekniikkaa, jossa laajakaistainen spektri (ns. superjatkumo) saadaan aikaan ohjaamalla lyhyt laserpulssi epälineaariseen optiseen kuituun, jossa sen aallonpituusalue leviää. Geodeettisen laitoksen superjatkumolaserilla, jonka aallonpituusalue ulottuu näkyvältä alueelta lähi-infrapunaan, on tehty ensimmäisiä spektroskopiamittauksia laboratoriokohteille, ja lisäksi tutkitaan menetelmän soveltamista hyperspektri-laserkeilaimen kehittämiseksi.

Tällainen laserkeilain tuottaisi paikkatiedon (x,y,z) lisäksi intensiteettitietoa laajalla aallonpituuskaistalla, jolloin kohteesta tulevan informaation määrä on nykyistä laajempi, ja mahdollistaisi automaattisen kohteiden luokittelun ja datan tulkinnan, ja lisäksi laserkeilaus ja ilmakuvaus voitaisiin suorittaa samanaikaisesti samalla laitteella. Jatkumolaserin ja spektrometrin avulla saadaan myös uusia laboratoriosovelluksia esim. pienten kohteiden spektroskopiaan ja lasermittausten fysiikan tutkimukseen.

Lisätietoa tutkimustiimistä englanniksi: www.fgi.fi/envilaser.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
laserkeilaus
spektroskopia
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI