Hyppää pääsisältöön

LS-HYDRO

LS-HYDRO -konsortio yhdistää uusimman laserkeilaukseen perustuvan tiedon metsän rakenteesta ja hydrologisesta toiminnallisuudesta yksityiskohtaisemmin kuin koskaan aiemmin. Tavoitteena on selvittää edelleen heikosti ymmärretty yhteys pohjoisten havumetsien rakenteellisen dynamiikan ja niiden hydrologisen toiminnallisuuden välillä lähtien yksittäisistä puista ja edeten maisematasolle asti. Yhdistämme tiheät laserkeilausaikasarjat ja tarkat satelliittiaineistot kehittyneisiin biofysikaalis-ekohydrologisiin malleihin. Mallien avulla ymmärrämme miten pohjoisten havumetsien puut sääntelevät vesidynamiikkaansa. Tutkimme kuinka puutason dynamiikka kertautuu kuvio- ja aluetason vesikierron ajallisena ja paikallisena vaihteluna. Kehitämme uusia laskennallisia malleja ja mittaustapoja havumetsien rakenteellisen ja fenologisen heterogeenisuuden havainnoimiseksi ja siihen miten sen vaikutusta vesikiertoon voidaan ennustaa.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
kaukokartoitus
suurteholaskenta
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia