Hyppää pääsisältöön

Luonnonvarariskien hallinta GeoIT-ratkaisuilla

Luonnonvarariskien hallinta GeoIT-ratkaisuilla (LuHaGeoIT) -hankkeen tavoitteena on edesauttaa avoimempaa tiedonkulkua ilmastomuutostutkimuksesta päätöksenteon ja kansalaisten tueksi, kehittää kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmiä (GeoIT) avuksi moniin ratkaisemattomiin kansalaisia ja päättäjiä koskeviin ilmastonmuutosongelmiin (mm. tulvat, myrskytuhot, metsien hyönteistuhot, maanviljelijän tietotarpeet muutostilanteissa) ja demonstroida globaalista muutoksesta saatua informaatiota kännykkäpohjaisessa 3D-pelimoottorissa, joka on yksi tulevaisuuden mahdollisista karttavisualisointijärjestelmistä.

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
globaali muutos
GeoIT
arviointi
Projektin kesto
Osastot
Kaukokartoitus ja fotogrammetria
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto