Hyppää pääsisältöön

Metsähovin satelliittilaserjärjestelmä lähiavaruuden kohteiden luonnehdinnassa (MATINE SLR)

Projektissa tutkitaan sekä aktiivisten satelliittilaserhavaintojen että passiivisten optisten havaintojen käyttömahdollisuuksia maan lähiavaruudessa liikkuvien kappaleiden luonnehdinnassa, sekä näiden kahden erityyppisen havaintomenetelmän yhdistämisestä syntyvää synergiaa. Perustuen vuonna 2015 toteutetun Matine-projektin tuloksiin, uudessa projektissa tullaan hyödyntämään Paikkatietokeskuksen Metsähovin satelliittilaserjärjestelmää ns. non-cooperative-kohteiden havainnoinnissa. Projektin ensimmäisenä vuotena perehdytään SLR- ja fotometrisen datan käsittelyyn ja luodaan valmius prismaheijastimella varustetun kohteen pyörimistilan määrittämiseen erikseen kummallakin tekniikalla. Toisena vuotena tutkitaan menetelmien soveltamista prismattomille non-cooperative-kohteille ja tutkitaan näiden kahden havaintotyypin yhdistämistä.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
avaruusromu
avaruuskappaleet
aktiiviset ja passiiviset havainnot
pyörähdystila
avaruuden tilannekuva
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
MATINE
Projektin yhteistyötahot
FGI