Hyppää pääsisältöön

Monikanavajulkaisun hyödyntäminen vapaa-ajan liikunnan tukemisessa (MenoMaps)

Tämän Tekes-projektin tavoitteena on tutkia monikanavajulkaisemisen tekniikoiden ja periaatteiden hyödyntämistä luonnossa liikkujan tarpeisiin. Tämä projektin on Geodeettisen laitoksen Geoinformatiikan ja kartografian osaston ja Taideteollisen korkeakoulun Muotoilun osaston yhteishanke. Painetut kartat, sanomalehdet, verkko, kännykkä jne. muodostavat yhdessä käyttöliittymän luontoa koskevaan tietoon. Tavoitteena on kehittää tätä (meta)käyttöliittymää niin, että luonnossa liikkujalle muodostuisi helppokäyttöinen, hyödyllinen, haasteellinen ja viihteellinenkin käyttökokemus.Tutkimuksen ydin muodostuu sisältörikkaista mobiileista karttapalveluista, liitettyinä verkkosivustojen, painettujen karttojen ja retkeilyoppaiden käyttöön niin, että sama tietosisältö olisi käyttäjän ulottuvilla mahdollisimman tehokkaassa, kullekin kanavalle ja kuhunkin käyttötilanteeseen soveltuvassa muodossa. Lisäksi hybridimediatyyppisen kohde- ja opastelinkityksen avulla verkkosovellus voi toimia painotuotetta täsmentävänä kanavana. Korkearesoluutioisista paikkatietoaineistoista hyödynnetään erityisesti laserkeilaukseen perustuvia maaston ja sen kohteiden 3D-malleja sekä digitaalisia ilmakuvia. Hankkeessa rakennetaan mobiililaitteille soveltuva web-palveluprototyyppi ja käyttötapausesimerkkinä ulkoiluun suunnattu sovellus. Sisältö ja esitystapa sovitetaan myös tavallisella web-selaimella tapahtuvaa käyttöä varten. Hankkeessa kehitetään menetelmiä myös painettujen retkeilykarttojen kartografisen esitystavan sovittamiseksi uusia vaatimuksia vastaavaksi erityisesti 3D- esitystekniikat huomioiden. Projektissa hyödynnetään Geodeettisen laitoksen testiympäristöä Nuuksiossa. Hanke on luonteeltaan integroiva niin, että tuloksena syntyy menetelmäkehys siitä, miten paikkatietoja hyödynnetään monikanavajulkaisemisessa, kohderyhmänä luonnossa liikkuminen ja vapaa-aika. Projektin keskeisiä osatuloksiin kuuluu pilottijärjestelmä, sisältäen sekä tietoinfrastruktuurin että käyttöliittymät sekä ulkoiluun liittyvän käyttötapaussovelluksen prototyypin.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
monikanavajulkaisu
palveluprototyyppi
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Tekes