Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedot palveluväylässä

Hanke tutkii paikkatietoaineistojen asettamia erityisvaatimuksia palveluväylän näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan palveluväylässä käytettyjen teknologioiden toimivuutta näille aineistoille ja testataan palveluväylän toimivuutta paikkatietoaineistojen osalta pilottipalvelutoteutuksen avulla. Valitun käyttötapausskenaarion pohjalta aloitetaan pilottitoteutuksen suunnittelu. Pilottipalvelun toteutus sisältää varsinaisen palveluväylään liittymisen lisäksi mm. tarvittavien liityntäpalvelujen, integraatioratkaisun ja käyttösovelluksen kehittämisen. Projektissa laaditaan pilotin kehittämisessä saatujen kokemusten pohjalta ohjeet INSPIRE-yhteensopivien paikkatietopalvelujen liittämisestä palveluväylään ja viedään nämä luonnoksina JHS-prosessiin. Lopuksi identifioidaan kaiken hankkeessa opitun pohjalta palveluväylän mahdollistamia uusia palveluja ja käyttösovelluksia. Tavoitetilassa organisaatioiden INSPIRE-palvelut voidaan säilyttää sellaisenaan ja palveluväylän kautta vain tarjotaan uusi pääsytie palveluun. Ratkaisu mahdollistaa yksinkertaisen tavan liittää INSPIRE-prosessissa kehitettävät paikkatietopalvelut myös kansallisen palveluväylän kautta saavutettavaksi tarjoten näin merkittävän positiivisen vaikutuksen palveluväylän käyttöönotolle Suomessa.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
tietoturva
paikkatietopalvelut
kansallinen palveluväylä
Projektin kesto
Osastot
Geoinformatiikka ja kartografia
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Ilmatieteen laitos, Suomen Ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Maanmittauslaitos, Geologian tutkimuskeskus