Hyppää pääsisältöön

Planetaarinen spektrometria

 

Suomen akatemian logo.

 

Sähkömagneettinen säteily siroaa, absorboituu ja emittoituu käytännössä kaikissa aineen ja säteilyn systeemeissä. Tämän vuorovaikutuksen mittaaminen, havainnointi ja teoreettinen mallintaminen tarjoavat tietoa systeemin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista aina aallonpituuden murto-osien pituusskaalaan saakka. Projektissa tutkitaan kosmisten pölyhiukkasten ja Maa-systeemin kannalta keskeisten hiukkasten väliaineiden monisironnan laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä ja havainnoidaan Merkuriusta Pohjoismaisella optisella kaukoputkella (NOT, Nordic Optical Telescope). Uusia ja olemassa olevia Merkurius-havaintoja ja Maa-systeemin jäisten näytteiden spektrometrisiä havaintoja tulkitaan malleilla ja kokeilla. Valmisteluna ESA:n ja JAXA:n BepiColombo-missiota varten projekti huipentuu NASA:n MESSENGER-luotaimen Merkuriuksesta havainnoimien röntgen-säteilyn fluoresenssiemissiospektrien ja ultravioletti-, näkyvän ja lähi-infrapuna-alueen heijastusspektrien synoptiseen tulkintaan.

Asiasanat
Maa-planeetta
sironta
planetaariset regoliitit
spektrometria
Merkurius
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto