Hyppää pääsisältöön

PoC-DRONE4TREE

PoC-DRONE4TREE-projektin tavoite on demonstroida autonomisen drone-in-a-box (DiaB) -pohjaisen kaukokartoitusteknologian hyödyntämistä yksittäisen puun metsätalouden sovelluksissa. Yhteistyössä sidosryhmien kanssa suunnitellaan toimintakonsepteja kahdelle toisiinsa linkittyneelle sovellukselle: puiden laatuanalyysi ja valikoivan puunkorjuun päätöksenteko. Toteutuksessa hyödynnetään ketterää kehitykonseptia, jossa toteuttaen useita iteratiivisia suunnittele-kehitä-demonstroi-arvioi kierroksia. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa uuden teknologian demonstroimiseksi ja yhteiskehittämiseksi. Uuden menetelmän liiketoimintamahdollisuuksien arviointi on myös tärkeä osa hanketta. Hankkeessa hyödynnetään UNITE-lippulaivan ydintutkimustuloksia ja edistetään tulosten kaupallista ja yhteiskunnallista hyödyntämistä käyttämällä uusia innovatiivisia tapoja kerätä metsätaloustietoja ja tekemällä yksittäisen puun analyysiä pistepilven ja monispektristen kaukokartoitusaineistojen avulla.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
drooniteknologia
fotogrammetria
spektrometria
koneoppiminen
metsän terveys
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia