Hyppää pääsisältöön

Quality4Trees

Puun jalostusarvon lisääminen on keskeinen metsäbiotalouden tavoite. Jalostusarvon lisäämisen kautta on mahdollista parantaa metsäbiotalouden taloudellisen kestävyyden lisäksi myös ekologista kestävyyttä, kun entistä parempaan taloudelliseen tulokseen päästään pienemmillä hakkuualoilla. Yksi keskeinen pullonkaula lopputuotteiden jalostusarvon nostolle on se, että toistaiseksi puun laatua ei ole pystytty mittaamaan pystypuista tehokkaasti. Puihin tai puustoihin liittyviä laatutunnuksia ei nykyisessä metsävaratiedossa vielä ole. Tässä hankkeessa kehitämme automaattisen laserkeilauslennokin, jolla on mahdollista mitata puiden laatutunnuksia: runkojen järeys, oksien koko ja jakauma, lenkous sekä puiden terveydentilaan liittyvät tunnukset. Visiomme on, että latvuston sisällä lentävän lennokin tuottama data toimii referenssinä laajojen alueiden metsävarojen inventoinnille ja seurallanne sekä yhdistettäessä puutason laatutunnuksia sahojen tukkiröntgendataan.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
pistepilvi
automaatio
metsätalous
täsmämetsätalous
puun laatu
puun tilavuus
metsäteknologia
laserkeilaus
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto