Hyppää pääsisältöön

Radial

RADIAL - Rakentamisen ajantasaiset digitaaliset mallit -hanke parantaa murroksen alla olevan rakennusalan digivalmiuksia kehittämällä pk-yritysten ja julkisten toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa, analysoida ja hyödyntää dataa. Erilaiset rakentamisen ajantasaiset digitaaliset mallit, kuten laserkeilauksella luodut 3D-mallit ja rakennustietomallit (Building Information Modeling - BIM) ovat yhä suuremmassa roolissa globaalisti kasvavien ja tiivistyvien rakennettujen ympäristöjen hallinnassa, kehittämisessä ja ymmärtämisessä. Näiden paikkatietoon linkittyvien mallien globaalin liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 30 miljardiin euroon vuoteen 2026 mennessä.

Suomessa rakennetun ympäristön toimialalla on parhaillaan menossa useita laajoja uudistuksia, joiden tavoitteena on edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa sekä rakennusalan digitalisaatiota. Ne tuovat lähivuosina uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalan kehitykselle, alan yrityksille ja muille toimijoille. Uuden Rakentamislain myötä rakennusluvat haetaan digitaalisesti tietomalleja käyttäen ja ennen luovutusta mallit on vielä päivitettävä vastaamaan toteutunutta rakennusta. Mallit tallennetaan keskitettyyn tietojärjestelmään, mistä niitä voidaan hyödyntää mm. pelastustoimessa, kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa ja verotuksessa. 

RADIAL tuottaa näiden uudistusten edellyttämää osaamista parantamalla pk-yritysten ja julkisten toimijoiden digitaalisia valmiuksia ja tietämystä erilaisista mallinnusteknologioista ja mallien käytöstä rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Hankkeessa toteutetaan koulutuksia ja työpajoja alan pk-yrityksille ja muille toimijoille. Koulutuksissa käydään läpi lupaavia digitaalisia työkaluja ja niiden hyötyjä ja käytön edellytyksiä. Tiedon konkretisoimiseksi eri teknologioita käytetään hankkeen kokeilukohteissa, joista saatuja oppeja jaetaan osallistujille työpajoissa ja avoimissa koulutusmateriaaleissa. 

Rakentamisalan yrittäjyyttä edistetään innovaatiokilpailulla sekä tekemällä yhteistyötä käynnissä olevien yrittäjyyspolkuohjelmien kanssa. Hankkeen toimenpiteissä tuodaan yhteen rakennusalan ekosysteemin toimijoita, kuten suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, pk-yrityksiä, julkisia toimijoita, tutkijoita sekä opiskelijoita. Yhteistyötä tehdään myös Uudellamaalla käynnistyvien digitaalisten innovaatiohubien kanssa (Location Innovation Hub LIH ja Finnish AI Region FAIR), joissa tätä hanketta toteuttavat organisaatiot ovat keskeisissä rooleissa. 

Rakennussektorin osuus sekä kansallisesta energiankulutuksesta että hiilijalanjäljestä on 30-40%. RADIAL edistää tarkempien toteumamallien kautta rakentamisen ympäristöviisautta: (1) Ilmastoselvitys eli hiilijalan- ja kädenjäljen laskenta on olennaisessa roolissa määritettäessä toimenpiteitä rakennusalan hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi ja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi; (2) Materiaaliseloste taas tarjoaa keskeistä tietoa rakennusosien kierrättämistä varten korjausrakentamisen ja purkamisen yhteydessä, mikä edistää resurssiviisasta ja hiilineutraalia rakentamista.

Uudenmaanliiton logo ja teksti "Uudenmaan liitto Nylands förfund" sekä Euroopan unionin logo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"
Yhteyshenkilöt
Asiasanat
rakennettu ympäristö
digitaaliset teknologiat
3D-mallinnus
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Aalto-korkeakoulusäätiö sr