Hyppää pääsisältöön

ROADVIEW

Monimutkaiset ympäristö- ja liikenneolosuhteet vaikuttavat merkittävästi autonomisten ajoneuvojen (engl. Connected and Automated Vehciles, CAV) toimintaan ja turvallisuuteen. Sää ei vaikuta pelkästään ajoneuvon suorituskykyyn, vaan myös tieinfrastruktuuriin, mikä lisää törmäysriskiä ja vaihtelua liikenteessä ilmenevissä tilanteissa. Tähän mennessä useimmat automatisoidut ajoneuvot on ensisijaisesti opetettu ja testattu sää- ja tieolosuhteissa, joissa näkyvyys ja olosuhteet ovat hyvät. Järjestelmien on kuitenkin todistettava, että ne ovat yhtä luotettavia ja tarkkoja kaikissa sää- ja tieolosuhteissa, ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön laajemmin. ROADVIEW kehittää autonomisen ajoneuvon konenäköä, joka pystyy suorittamaan edistyksellistä ympäristön ja liikenteen tunnistusta ja ennustamista sekä määrittämään CAV:n oikean toimintatavan todellisessa ympäristössä, mukaan lukien ankarat sääolosuhteet. ROADVIEW kehittää ajoneuvon integroitua havainnointi- ja päätöksentekojärjestelmää, joka perustuu tehostettuun havainnointiin, paikantamiseen ja paranneltuihin kohteiden/henkilöiden luokituksiin (mukaan lukien haavoittuvat tienkäyttäjät, kuten lapset). ROADVIEW:in uraauurtavat innovaatiot perustuvat kustannustehokkaaseen monisensoriseen konenäköjärjestelmään, anturikohinan mallintamiseen ja suodatukseen, erilaisten sensoreiden yhteistoimintaan, testaukseen simulaatioavusteisilla menetelmillä sekä integraatioon ja toimintaan erilaisissa tilanteissa ja sääolosuhteissa. Konsortio on kattava yhdistelmä alan johtavia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, korkean teknologian pk-yrityksiä ja alansa johtavia yrityksiä. Tutkimuksen huippuosaamisen lisäksi konsortion jäsenet tuovat mukanaan ainutlaatuisen valikoiman testauspaikkoja ja testausinfrastruktuuria, joka ulottuu laitteiston testaustiloista ja sade- ja tuulitunneleista napapiirin pohjoispuolella sijaitseviin testiratoihin.

Eu:n logo ja Funded by the European Union -teksti

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
viestintäteknologia
korkeataajuinen teknologia
kuljetustekniikka
autonomiset ajoneuvot
tekoäly
ympäristöolosuhteet
kohteen havaitseminen
sensorifuusio
konenäkö
päätöksentekojärjestelmä
tieliikenne
VRU
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Högskolan i Halmstad
Lapland University of Applied Sciences
Technische Hochschule Ingolstadt (THI)
Statens Vag- och transportforskningsinstitut (VTI)
Cerema - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
RISE Research Institutes of Sweden AB
Synthetic Data Solutions AB
Aurora Snowbox Oy
Sensible 4 Oy
Konrad GMBH
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi
Canon Research Centre France
ZF Friedrichshafen AG
Accelopment Schweiz AG
The University of Warwick