Hyppää pääsisältöön

Strateginen ja operationaalinen riskinhallinta talviajan meriliikenteessä STORMWINDS

Strateginen ja operationaalinen riskinhallinta talviajan meriliikenteessä – projekti on EU Bonus -rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on merikuljetusten häiriöiden ja onnettomuuksien ekologisten riskien operationaalinen ja strateginen hallinta Pohjanmerellä. Huomion pääkohteena ovat talviolosuhteet, koska suurin osa alueen onnettomuuksista tapahtuu, kun meri on jäässä. Tavoitteiden saavuttamiseksi operationaalista riskienhallintaa parannetaan kahdella tavalla: ensinnäkin suoritetaan systeemiteoreettista lähestymistapaa käyttäen kokonaisvaltainen rajat ja sektorit ylittävä analyysi alusten liikennevalvonnasta ja hätävalmiuspalveluista. Tätä analyysiä käytetään myöhemmin suosituksiin merialuesuunnittelussa. Systeemiteoreettista lähestymistapaa käytetään myös meriliikenteen palvelujen, toimintojen ja koulutuksen turvallisuuden hallinnan mallintamiseen, joka perustuu myös tilastoihin ja indikaattoreihin. Toisaalta kehitetään myös operationaalisen riskienhallinnan keinoja.

 

Merionnettomuuksien ehkäisyä tehostetaan kehittämällä elektronisia navigointipalveluita, jotka avustavat aluksia reitin valinnassa ja jääolosuhteissa suoriutumisessa. Onnettomuuksien pelastusvalmiutta kehitetään parantamalla automaattisia älykkäitä palveluja. Stormwinds parantaa strategista riskienhallintaa kehittämällä valmiutta tehokkaaseen vuotojen havaitsemiseen talviolosuhteissa ja antaa varustamolle suosituksia.

 

Niin operationaalinen kuin strateginenkin riskienhallinta vaatii tieteellistä edistymistä useilla alueilla, joita tutkitaan samanaikaisesti projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin kesto on kolme vuotta (1.4.2015-31.3.2018). Osallistujat ovat Suomesta (Koordinaattori prof. Pentti Kujala, Aalto yliopisto), Virosta, Venäjältä ja Ruotsista.

Asiasanat
navigointi
riskinhallinta
arktiset meret
meriturvallisuus
paikannus
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
EU
Muut rahoittajat
EU BONUS
Projektin yhteistyötahot
Aalto-korkeakoulusäätiö
University of Tartu
Finnish Meteorological Institute
Tallinn University of Technology
Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Novia University of Applied Sciences
Finnish Environment Institute
Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Science