Hyppää pääsisältöön

Suomen hila- ja pilvilaskennan infrastruktuuri (FGCI)

Laskenta on nopeasti kehittymässä internetin yli hajautetuksi. Tavalliset kansalaiset säilyttävät jo henkilökohtaisia sähköpostejaan ja valokuviaan suurten kaupallisten toimijoiden kuten Googlen ja Facebookin palvelimilla, ilman mitään tietoa tai mielenkiintoa siitä mihin tieto on fyysisesti tallennettu. Tämän on mahdollistanut tietojenkäsittelytieteen, fysiikan, ja insinööritieteiden valtava kehitys, joka on vuorostaan mahdollistanut nopeiden tietokoneiden kehityksen ja nopean informaatiosiirron koko maapallon yli. Tieteellinen laskenta on ollut hajautetun hila- ja pilvilaskennan eturintamassa. CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Oy rakentaa yhdessä Jyväskylän ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa yhteensopivan hila- ja pilvilaskentainfrastruktuurin, joka antaa Suomen tieteelle tehokasta hajautettua laskentakapasiteettia.

Asiasanat
pilvilaskenta
infrastruktuuri
laskentakapasiteetti
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia