Hyppää pääsisältöön

TIIMA - Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA) -hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolisia ja -käyttöisiä avoimia, valtakunnallisia tietotuotteita, joita voidaan hyödyntää mm. tulvariskien hallinnassa sekä ilmastoviisaassa maankäytön suunnittelussa. Aineistojen avulla voidaan mm. tunnistaa tulvasta riippuvaisia uhanalaisia luontotyyppejä ja lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä hiilen sidontaa. Yhtenä tavoitteena on myös tarkentaa hulevesimallinnuksia tunnistamalla korkeusmallissa näkymättömiä virtausreittejä. Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään aikaisemmissa hankkeissa käytettyjä ja pilotoituja menetelmiä. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
hydrologia
valuma-alue
tulva
valuma-alueen mallinnus
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Suomen ympäristökeskus (SYKE)