Hyppää pääsisältöön

TRANSFORMIT

TRANSFORMIT-hankkeen tavoite on demonstroida ja parantaa vuorovaikutteisen metsänhoidon (integrative forest management, IFM) tehokkuutta tuottavan metsätalouden ja biologisen monimuotoisuuden suojelun yhdistämiseksi. Hanke yhdistää olemassa olevaa käytännön ja tieteellistä tietoa sekä mahdollistaa yhteistyön ja keskinäisen oppimisen tieteen, politiikan ja käytännöntoimien välillä. TRANSFORMIT luo perustan IFM:n laajemmalle käyttöönotolle proaktiivisella yhteistyöllä vakiintuneiden verkkojen, kuten Integrated Networkin, ja vastaavan kiinalaisen konsortion kanssa.

Hyödyntämällä näitä verkostoja, TRANSFORMIT (a) luo sidosryhmien sitouttamisfoorumin intensiivistä yhteistyötä, vastavuoroista oppimista ja tiedon jakamista varten suojelu- ja metsätalouselinten, metsänhoitajien, metsänomistajien, tutkimuslaitosten, sertifiointielinten ja muiden kiinnostuneiden sidosryhmien kesken synergiaetujen hyödyntämiseksi ja kaupan minimoimiseksi metsänhoidossa, (b) edistää IFM:ää perustamalla seitsemän Living Lab -ympäristöä, jotka toimivat esimerkkeinä IFM:n levittämisessä Euroopan alueilla, (c) luo käytännön IFM-suosituksia ja näyttöön perustuvia ohjeita useiden, mahdollisesti ristiriitaisten, metsänhoidon tavoitteiden parantamiseksi ja käsittelemiseksi, (d) päivittää, demonstroi ja todentaa IFM:n toimia auttaakseen saavuttamaan EU:n metsäpolitiikan tavoitteet osana EU:n Green Deal - vihreän kasvun strategiaa, EU:n biodiversiteettitrategia ja EU:n metsästrategiaa 2030, (e) demonstroi lähestymistapoja IFM-menetelmien monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi alan toimijoiden vahvan osallistumisen avulla, (f) demonstroi päätöksenteon tukityökalujen (Decision Support Tools, DSTs) ja metsämallinnuksen aktiivista käyttöä innovatiivisina teknologioina, joilla puututaan erilaisten metsänhoitolähestymistapojen vaikutuksiin ekosysteemipalvelujen tarjonnassa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin metsissä, (g) soveltaa konteksisidonnaisia ​​ja paikkaan sopivia, osallistavia, monialaisia ja monisidosryhmä​​menetelmiä.

EU:n logo ja teksti: Euroopan unionin rahoittama
Yhteyshenkilöt
Asiasanat
biodiversiteetti
ilmastonmuutos
metsä
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
EU