Hyppää pääsisältöön

TUGEVA: Tuntemattoman paikkatietoaineiston ymmärtäminen tekoälyavusteisella geovisuaalisella analytiikalla

Huomioalueiden tuntemattomien vektorikohteiden luokittelu tekoälyn avulla

 

Valtaviksi kasvaneiden paikkatietoaineistojen aikakaudella aineistojen sisällön ymmärrettävyys ihmistoimijoille jää usein heikoksi ja aineistoihin liittyy entistä enemmän niiden käyttäjälle tuntematonta sisältöä ja ilmiöitä. Aineistojen tehokas käyttö ja aineiston kohteisiin liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen vaatii kuitenkin juuri tämän tuntemattoman sisällön ymmärtämistä. Tämä on ihmistulkitsijalle haastavaa, koska hän ei tällaisissa tapauksissa useinkaan tarkalleen tiedä mitä etsii, vaan pikemminkin tunnistaa aineistosta tuttuja hahmoja. Hahmojen löytyminen vaatii aineiston tarkastelua eri näkökulmista, mihin käytetään usein geovisuaalisen analytiikan ja tarkastelun (myöh. geoeksploraatio) työkaluja. Näiden käyttö voi kuitenkin jäädä vajavaiseksi paikkatiedon piirron puutteellisten luokittelu- ja muuttujavalintojen vuoksi, mihin haasteeseen tämä tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja. Tässä tutkimushankkeessa tutkitaan tekoälymenetelmiä sellaisten työkalujen ja karttakäyttöliittymän prototyypin luomiseksi, jotka kykenevät ihmisen ohjaamina tuomaan tehokkaasti esiin erilaisia paikkatietoaineistojen ominaispiirteitä ja tuntemattomia sisältöjä.

Tutkimushanke tähtää 1) tietämyksen luomiseen paikkatiedon visualisoinnin tekoälymenetelmien nykytilasta, 2) soveltuvien tekoälymenetelmien määrittämiseen geoeksploraation työkaluille ja 3) tekoälytyökalujen ja karttakäyttöliittymän prototyypin kehittämiseen ja käyttäjäkokeisiin. Käyttäjävuorovaikutuksessa tutkitaan tavanomaisten ohjainlaitteiden lisäksi silmänliikemittauksen hyödyntämistä. Ohjelmistoina hyödynnetään paikkatietojärjestelmiä sekä paikkatiedon avoimia käyttöliittymäratkaisuja ja tekoälyn ohjelmakirjastoja. Luotujen tekoälyratkaisujen toimivuutta ja mahdollisia jatkokehityssuuntia arvioidaan tieteellisessä käyttökokeessa esimerkiksi maastoaineistojen kohteiden tunnistamisen ja ymmärtämisen käyttötapauksessa. Hankkeen tuloksina syntyy tietoa ja julkaisuja sellaisten paikkatietosisältöjen tarkastelun tekoälyjärjestelmien muodostamisen periaatteista, joilla voidaan tulevaisuudessa tarkastella ja ymmärtää entistä paremmin paikkatietoaineistojen tuntemattomia kohteita

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Puolustusministeriö / MATINE
Projektin yhteistyötahot
PM
Puolustusvoimat