Hyppää pääsisältöön

UNITE — Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia

Logo, jossa lukee UNITE forest-human-machine interplay

UNITE on Suomen Akatemian lippulaivaohjelman rahoittama osaamiskeskittymä korkealaatuiselle tutkimukselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. 
 

Vihreässä yhteiskunnassa ihmiset ja koneet hoitavat planeettaamme yhdessä mahdollistaen rikkaan ja merkityksellisen elämän myös tuleville sukupolville. Vision saavuttamiseksi konsortiomme kehittää 1) mullistavia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnallisuuden määrittämiseen, 2) ketteriä tiedon jalostusmenetelmiä metsistä kerätyn datan jalostamiseksi informaatioksi ja ymmärrykseksi, 3) viisaita päätöstukimenetelmiä vaihteleville ajan ja tilan resoluutioille ja 4) pelillisiä vuorovaikutuksen muotoja luonnon, ihmisen ja koneiden välille reaalimaailmaan ja virtuaalisiin ympäristöihin. Konsortiossa on mukana maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä, joiden tutkimus ja yhteistyö yritysten ja yhteisöjen sekä tieteellisten yhteistyökumppaneiden kanssa tuottaa tietoa, joilla tuetaan yhteiskuntia, teollisuutta ja kansalaisia sopeutumaan muutoksiin eko-, yritys- ja sosiaalisissa systeemeissä.

Lisätietoja osoitteesta: www.uniteflagship.fi

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
metsä
kaukokartoitus
metsätalous
metsäsuunnittelu
metsätuhoriskien hallinta
metsäinventointi
simulaatio-skenaarioanalyysit
epävarmuuksien analysointi ja huomiointi päätöksenteossa
resilienssi
pelit
pelillistäminen
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Itä-Suomen yliopisto
Tampereen yliopisto
Luonnonvarakeskus