Hyppää pääsisältöön

VALUE - Suomen valtakunnallisen valuma-aluejärjestelmän uudistaminen

Valtakunnallinen valuma-aluejako on yksi tärkeimpiä ympäristöhallinnon ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Se palvelee vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja tietojärjestelmätyötä. Nykyinen valuma-aluejärjestelmä ei täytä eri käyttäjäryhmien tarpeita ja uusia vaatimuksia, joita mm. vesienhoidon suunnittelu asettaa. VALUE-hankkeen päätavoitteena on suunnitella ja määritellä uusi valuma-aluejärjestelmä (SYKE) sekä määrittää tuotantomenetelmät sen toteuttamiseksi (GL). Lisäksi selvitetään kansallisten ja kansainvälisten korkeusmalliaineistojen soveltuvuutta valtakunnallisen valuma-aluejaon uudistamiseen ja tehdään tutkimusta paikkariippuvan ei-stationaarisen korkeustiedon epävarmuuden huomioivien maastoanalyysien toteuttamiseksi. Hanke toteutetaan Geodeettisen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
korkeusmalli
valuma-alue
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö