Hyppää pääsisältöön

Verkottunut paikannus ja tilannekuva (FGI-COPS)

FGI-COPS

Verkottunut paikannus ja tilannekuva tutkimusryhmä (FGI-COPS) pyrkii tilannetietoisuuteen eri skenaarioissa hyödyntäen satelliittipaikannusta eli GNSS-satelliittien signaaleja, erityisesti Galileosta (mukaan lukien viranomaissignaali) ja eri sensoreista saatua hybriditunnistusdataa. Hyödynnettäviä sensoreita ovat mm. inertia-, optiset, ja radiotaajuussensorit sekä LiDAR, eli ns. valotutka. Skenaariot voivat vaihdella sensoreita varusteissaan kantavista jalankulkijoista alusten autonomiseen tilannetietoisuuteen. Verkottunut paikannus toimii kattokonseptina, johon sisältyy myös mm. älyliikenne.

Ryhmän toimialaan kuuluu myös ratkaisujen etsiminen GNSS-häiriöiden varalle. Tutkimusryhmä hyödyntää Navigoinnin ja paikannuksen osastolla kehitettyä kaikille avointa GNSS Finland -palvelua häiriöiden havainnointiin. Ratkaisut voivat myös olla täysin riippumattomia satelliittipaikannuksesta ja perustua esimerkiksi muihin ympäristössä esiintyviin, erityisesti radiotaajuisiin opportunistisiin signaaleihin.

Ryhmä hyödyntää monipuolisesti hybridipaikannusta tilannekuvan luomisessa taktisissa, turvallisuus-, ja älyliikenteen sovelluksissa, ennen kaikkea haastavissa olosuhteissa kuten talvisessa meriliikenteessä. Matalamman kiertoradan LEO-piensatelliitit, ns. Cubesatit, tarjoavat mahdollisuuden monenlaisiin uusiin sovelluksiin, esimerkiksi sisätiloissa, joihin perinteinen GNSS-signaali ei yllä.

Yhteyshenkilöt