Hyppää pääsisältöön

Ympäristövaikutusten mittaus, seuranta ja arviointi (MMEA)

MMEA tutkimuskonsortion tavoitteena on kehittää uusia välineitä ja menetelmiä ympäristön mittaukseen ja seurantaan päätöksenteon tueksi, jotka houkuttelevat sekä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.Ohjelma edistää ympäristötietoihin perustuvia uusia sovelluksia ja palveluita, jotka parantavat energian ja materiaalien hyötysuhdetta infrastruktuurissa ja teollisissa prosesseissa.Ohjelmassa yhdistyvät uusien mittaustekniikoiden kehittäminen, tiedon laadun varmistaminen, mallintaminne, ennustamisen työkalut sekä tiedotus ja viestintä (ICT) infrastruktuuri. Näitä tarvitaan luomaan yhtenäinen ympäristö havaintoverkoissa ja ympäristön päätöksenteon tulevaisuuden tukijärjestelmät .

Asiasanat
mittaus
arviointi
monitorointi
Osastot
Geoinformatiikka ja kartografia
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Tekes
Muut rahoittajat
Tekes