Hyppää pääsisältöön

Osallisena toimituksessa

Maanmittaustoimituksen asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa. Tutustu saamaasi kokouskutsuun huolellisesti. Kutsusta löydät tiedot toimituksen tarkoituksesta sekä toimituskokouksen ajasta ja paikasta.

Jos olet itse hakenut maanmittaustoimitusta, saat ennen kokouskutsua ilmoituksen vireilletulosta ja toimituksen tekijän yhteystiedot.

Maanmittaustoimituksen eteneminen

Sinut kutsutaan toimituskokoukseen, jossa voit tuoda esille oman näkemyksesi asioista ja esittää vaatimuksia tai kysymyksiä. Kokoukseen osallistuminen on helpoin tapa vaikuttaa asioiden kulkuun. Jos et pääse paikalle, voit esittää kantasi kirjallisesti etukäteen tai valtuuttaa edustajasi osallistumaan kokoukseen.

Toimituksen maastotyöt voidaan tehdä ennen kokousta tai kokouksen yhteydessä.

Päätökset tekee yleensä toimitusinsinööri. Asianosaisen vaatimuksesta tai tietyissä toimituksissa päätökset tekevät toimitusmiehet tai lunastustoimikunta eli toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä.

Toimituskustannukset ja niiden osittelu asianosaisten kesken käsitellään toimituskokouksessa. Arvion toimituksen kustannuksista näet hinnastostamme.

Toimituksessa tehtyihin päätöksiin voit hakea muutosta maaoikeudesta. Valitusaika on 30 päivää kokouksesta. Voit pyytää toimituksen asiakirjoja valitusaikana.

Toimituksen rekisteröinnin jälkeen sinulle lähetetään asiakirjat ja toimitus arkistoidaan sähköiseen arkistoon. Toimituksen tiedot ovat tämän jälkeen kiinteistörekisterissä.

Lisätietoa käynnissä olevista toimituksista

Osalla käynnissä olevista laajemmista maanmittaustoimituksista on oma verkkosivu, josta löytyy lisätietoja toimituksesta. Oman toimituksesi verkko-osoite kerrotaan kokouskutsussa.

Voit hakea toimitusta toimituksen numerolla, sijaintikunnalla tai toimituslajilla Käynnissä olevat toimitukset -sivulta.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.