Hyppää pääsisältöön

AIRING – Lentoliikenteen kyky sietää GNSS taajuuksien häirintää ja kyberuhkia

Projekti tarkastelee lentotoiminnan kykyä sietää GNSS-taajuksien häirintää ja kyberuhkia (kuten tahallinen häirintä tai signaalin sieppaus ja uudelleenlähetys GNSS signaaligeneraattorin avulla). Hankkeessa arvioidaan GNSS singaalille kohdistuvat uhat ja niistä siviililennoille aiheutuvat riskit. AIRING -projektissa kehitetään seurantatekniikoita näiden uhkien havaitsemiseksi ja paikallistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on määrittää mahdolliset tekniset ja toiminalliset menetelmät, joiden avulla tällaisia lentotoiminnan uhkia ja niiden vaikutuksia voidaan lieventää. Hankkeessa kehitetään puitteet ja menetelmät tunnistettujen havaitsemis- ja lieventämistapojen testaamiseksi, lisäksi näitä tekniikoita testataan ja esitellään. AIRING -projekti tuottaa suosituksia eri sidosryhmille (GNSS laitteiden valmistajat, lentokonevalmistajat, lentoyhtiöt, lentohenkilöstö, ANSP-yksiköt sekä kansalliset että EU:n turvallisuus ja taajuusviranomaiset), joita hyödyntämällä lentoliikenteen sietokykyä GNSS signaalin häiriöitä kohtaan voidaan parantaa. Projektissa arvioidaan myös, voidaanko ehdotettuja strategioita hyödyntää muussa kuin lentoliikenteessä.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
GNSS
häirinnäntunnistus
ilmaliikenne
harhautus
häirintä
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Muut rahoittajat
EC
Projektin yhteistyötahot
GMV Aerospace & Defence