Hyppää pääsisältöön

BONUS BASMATI – Baltic Sea Maritime Spatial Planning for Sustainable Ecosystem Services

BONUS BASMATI-hankkeessa suunnitellaan innovatiivisia ratkaisuja merialuesuunnittelun kehittämiseen Itämeren alueella. Paikkatietokeskus FGI kehittää tähän tarkoitukseen vuorovaikutteisen järjestelmän Baltic Explorerin. BONUS BASMATI-hanke on Suomen Akatemian sekä EU- ja BONUS-rahoitteinen kansainvälinen hanke. Hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia ja yliopistoja viidestä eri maasta Itämeren alueelta.

 

Merialuesuunnittelun tavoitteena on konfliktien ennaltaehkäiseminen sekä luonnon ja ihmisen toiminnan yhteensovittaminen mahdollisimman kestävällä tavalla. Merialuesuunnittelu kattaa sekä paikallisen tason suunnittelun, että koko Itämeren aluetta koskevan suunnittelutyön.

 

Merialuesuunnittelu edellyttää Itämeren alueen sidosryhmien osallistumista ja hankkeessa on mukana laaja osa Itämeren alueen sidosryhmistä, kuten päätöksentekijöitä, merialuesuunnittelijoita sekä teollisuuden ja kalatalouden edustajia. Hankkeen kansainvälinen yhteistyö onkin ollut mittavaa ja yhteisenä tavoitteena on, että BONUS BASMATI-hankkeesta hyötyvät kaikki merialuetta käyttävät ihmiset sekä instituutiot.

Baltic Explorer – edistyksellinen työkalu merialuesuunnitteluun

 

Paikkatietokeskus FGI:n kehittämä Baltic Explorer on selainpohjainen yhteistyötä tukeva työkalu. Baltic Explorer on työkalu merialuesuunnittelua koskevan tiedon hyödyntämiseen, vaikuttavuuden arviointiin sekä soveltuvuusanalyysiin.

 

Työkalun suunnittelussa on alusta asti ollut tavoitteena mahdollisimman helppokäyttöinen ja eri laitteille soveltuva käyttöliittymä.  Työkalulla voidaan arvioida merialuesuunnittelun vaikutuksia Itämeren ekosysteemipalveluihin, joilla tarkoitetaan Itämeren ihmiselle tuottamia hyötyjä.

 

Baltic Explorer on uudenaikainen tukijärjestelmä päätöksenteolle, josta useat hankkeen sidosryhmät hyötyvät. Työkalun vuorovaikutteisuus helpottaa merialuesuunnittelua koskevien sidosryhmien yhteistyön tekemistä sekä helpottaa valtioiden välistä yhteistyötä.

 

Baltic Explorerista on julkaistu prototyyppi, jota pääsee tarkastelemaan osoitteessa balticexplorer.eu. Hankkeen päätteeksi työkalu julkaistaan avoimen lähdekoodin ohjelmistona. Baltic Explorerin lisäksi hankkeessa kehitetään myös muita työkaluja merialuesuunnittelua varten.

Merialuesuunnittelun vaikutusten arviointi ja uutta dataa

 

Merialuesuunnittelun vaikutusten arviointi on keskeinen osa hanketta. Hankkeen vaikuttavuutta edistetään ja arvioidaan kansainvälisissä tapaustutkimuksissa. Paikallista tasoa tarkastellaan Fehmarninsalmen ja Riianlahden tapaustutkimuksissa ja ylikansallista tasoa koko Itämerta koskevassa tapaustutkimuksessa.

 

Projektin aikana tuotetaan ja testataan uutta dataa, jota käytetään poliittisten tavoitteiden arvioinneissa. Data tukee ekosysteemipalvelujen analysointia tuotanto-, säätely-, kulttuuri- ja ylläpitopalvelun osalta.

BONUS-projektin video: https://youtu.be/TWSBr1zm8Ao

Kuvituskuva

 

Bonus Basmati logo1

Logo Bonus2

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
EU
Muut rahoittajat
BONUS
Projektin yhteistyötahot
Aalborg University, Denmark (AAU)
Aarhus University, Denmark (AU)
Nordregio, Sweden (Nordregio)
University of Turku, Finland (UTU)
Latvian Institute of Aquatic Ecology, Latvia (LIAE)
Leibniz institute for Baltic Sea Research, Germany (IOW)