Hyppää pääsisältöön

Geodeettisen SAR-tekniikan käyttö Itämeren korkeusjärjestelmän yhdistämisessä ja merenkorkeuden tutkimuksessa (SAR HSU)

ESA:n logo

 

 

 

 

 

 

Mareografien ohella merenkorkeuden tutkimus perustuu nykyisin moneen eri havaintojärjestelmään, joista jokainen tuottaa erityyppisiä havaintoja. Jotta havainnot voidaan analysoida, niiden on oltava yhteisessä vertausjärjestelmässä.

Projektin päämäärät ovat: (1) Mareografien ja GNSS-verkon yhdistäminen geometrisesti niin, että voidaan määrittää mahdolliset korkeusmuutokset näiden välillä ja samalla mahdollistaa mareografiarvojen korjaaminen mahdollisten liikkeiden vaikutukselta. Geodeettista SAR-tutkaa (Sentinel 1) on tarkoitus käyttää mareografien ja GNSS-verkkojen yhdistämiseen. (2) Määritetään GOCE-satelliitin havaintoihin perustuva tarkkuusgeoidi mareografien läheisyydessä, jotta mareografien absoluuttisia korkeuksia suhteessa globaaliin ekvipotentiaalipintaan voidaan käyttää referenssinä. (3) Geometristen ja fysikaalisten korkeuksien yhteinen analyysi, jotta ne saadaan yhtäpitäviksi, ja samalla määritetään korjaustermit joita voidaan käyttää geometrisen ja fysikaalisen korkeuden yhteisessä analyysissa.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
SAR
GNSS
mareografi
korkeusjärjestelmät
geoidi
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Muut rahoittajat
ESA
Projektin yhteistyötahot
Technical University of Munich (PI Thomas Gruber)
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority
Centrum Badańn Kosmicznych of the Polish Academy of Science
Tallinn University of Technology