Hyppää pääsisältöön

Geoportti - Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri

Paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri Geoportti on Paikkatietokeskus FGI:n koordinoima palvelu. Sivusto lanseerattiin keväällä 2019 oGIIR-projektin tuloksena avoimeksi portaaliksi kaikille paikkatietoa käyttäville tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille. Geoportin yhteistyöverkostossa on mukana hankkeeseen osallistuneita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. 

Geoportti.fi-sivusto tarjoaa käyttäjilleen paikkatietoaineistoja, teholaskentapalveluja sekä osaamisverkoston. Virtuaalinen, avoimeen saatavuuteen perustuva uniikki kokonaisuus rakentuu paikkatietoaineistoista, organisaatiokohtaisista palvelurajapinnoista, kansallisesta paikkatiedon infrastruktuurista sekä toimivasta tutkijaverkosta. Geoportti mahdollistaa pääsyn CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n laskentapalveluihin sekä laskentaresurssien käytön tutkimuslaitosten rajojen yli. Geoportin koulutusmateriaali sisältää valmiita luentomateriaaleja, best practices -dokumentteja ja välineitä oman paikkatieto-osaamisen arviointiin.

GeoCubes Finland-konsepti ja geospatiaalinen data-arkisto

Tutkimusinfrastruktuurin osana on Paikkatietokeskuksen luoma GeoCubes Finland -konsepti. GeoCubes Finland on moniresoluutioinen geospatiaalinen rasteridata-arkisto. Konsepti mahdollistaa paikkatietoaineistojen hallinnan, analysoinnin ja visualisoinnin datakuutioina. GeoCubes tarjoaa käyttöön valtakunnallisia aineistoja sekä palvelu- ja soveltamisdemonstraatiot datan hyödyntämiseksi. GeoCubes Finlandin aineistot ovat vapaasti käytettävissä sekä suoraan rajapinnoilta että ladattavina GeoTIFF- tai VRT-tiedostoina.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
infrastruktuuri
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
FGI
CSC
SYKE
LUKE
Aalto
UEF
UTU
GTK