Hyppää pääsisältöön

GeoPrivacy

Satelliittipaikannukseen kykenevien älylaitteiden yleistymisen myötä eri liikuntasovellusten avulla tallennetun yksilötason paikkatiedon määrä on jatkuvasti kasvanut. Tällaista dataa voitaisiin käyttää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun apuvälineenä - vaikkapa selvittämään, minne tarvitaan uusia kevyen liikenteen väyliä tai missä sijaitsevat nykyisen tieverkoston ongelmakohdat.

Tällä hetkellä kerätty data päätyy sovellusten kehittäneiden yksityisten yhtiöiden haltuun, eikä sitä ei yleensä jaeta muiden käyttöön. Yksilötason liikedata on henkilökohtaista dataa, jonka käyttöä säännellään tarkasti. Lopputuloksena data jää useissa käyttötapauksissa hyödyntämättä.

GeoPrivacy-hankkeessa tutkimme menetelmiä, joilla yksilötason liikedataa voidaan julkaista säilyttäen yksilöiden yksityisyys. Erityisesti tutkimme menetelmiä, joilla dataa voitaisiin muokata siten, ettei se enää olisi henkilökohtaista dataa, mutta sen sisältämä informaatio olisi edelleen hyödynnettävissä moneen käyttöön.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Kulttuurirahasto