Hyppää pääsisältöön

HYDRO-RI-Platform

Boreaalisille ja subarktisille alueille, jotka ovat herkkiä ympäristön muutoksille, tarvitaan vesialan osaamiskeskittymä ympäristökysymysten ratkaisemiseksi (ml. eroosio, tulvat, veden laatu). Kehitettävä HYDRO-RI-Platform käsittää osaamiskeskittymän mittalaitepoolin hydrologisten, hydraulisten, morfodynaamisten ja vedenlaadun prosessien mittaukseen, autonomiset vedenalaiset ja –päälliset mittalaitealustat, liikuteltavan maastolaboratorion, sekä aineistojen jakelualustan, jotta vesialan haasteisiin saadaan tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja. Uusi mittalaitteisto, tarkka ja alueellisesti tiheä aineisto, niiden tehokas ja avoin jakaminen mahdollistavat huippututkimuksen, uusien tutkijasukupolvien kouluttamisen, palveluiden ja yrityssovellusten kehittymisen vesisektorilla. Nämä edistävät kestävää vesivarojen hoitoa, päätöksentekoa, tehokasta tiedonjakoa ja tulevaisuuden ympäristön tilan arvioimisen.

 

Euroopan Unionin logo ja teksti: Euroopan Unioinin rahoittama, NextGenerationEU sekä Suomen Akatemia logo ja teksti.

https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/hydro-rdi

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
hydrologia
vesivarat
virtavesi
tulva
kuivuus
veden laatu
hydraulinen mallintaminen
vesistö
valuma-alue
virtausmittaus
lähikaukokartoitus
sensoriteknologia
pohjavesi
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
Suomen ympäristökeskus SYKE
Aalto-yliopisto