Hyppää pääsisältöön

Karttapalveluiden kehittäminen vapaa-ajan ulkoiluun yhteisöllisiä verkostoja hyödyntäen (MenoMaps II)

MenoMap II -projektissa tarkastellaan mahdollisuuksia luoda uudenlaisia karttaperustaisia vapaa-ajan palveluita luonnossa liikkujien tarpeisiin. Projekti on jatkohanke Tekesin 2008-2010 Vapaa-ajan ohjelmassa rahoittamalle MenoMaps –projektille, jossa tutkittiin monikanavajulkaisemisen tekniikoiden ja periaatteiden hyödyntämistä luonnossa liikkujille. Projektin tuloksena syntyi karttapalveluprototyyppi, joka hyödyntää monia kanavia saman kartta-aineiston välittämiseksi käyttäjälle. MenoMaps II –projektissa kehitetään edelleen monikanava- ja monikosketustekniikkaan (multitouch) perustuvan karttapalvelun prototyyppiä, joka asetetaan esille määräajaksi 2013 avattavaan Nuuksion luontokeskuksen näyttelyyn sekä Töölön kisahalliin. Monikanavapalvelun eri kanavat, kuten monikosketuskarttasovellus, mobiili – ja webkarttasovellukset linkittyvät keskenään upcode-tekniikan kautta tarjoten käyttäjälle yhtenäisen käyttökokemuksen. UpCode tekniikan hyödyntämistä kehitetään ja tutkitaan erityisesti UpCode-teknologian integroimista mobiililaitteella olevaan karttasovellukseen. Projektissa tutkitaan lisäksi yhteisöllistä paikkatiedon päivitystä, kuten esimerkiksi Nuuksion polkuverkoston täydentämistä yhteisöllisin keinoin, niin että se linkittyy joustavasti monikanavakarttapalveluun. MenoMaps II –projektissa tarkastellaan lisäksi mahdollisuuksia tuottaa uusia liiketoimintamalleja monikanavatoteutukseen perustuville karttapalveluille. Projektissa kartoitetaan ristiin erilaisia kehitysmahdollisuuksia: Mitä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia uudenlaiset vuorovaikutustekniikat avaavat karttapalveluille? Mitä uudenlaisia käyttökokemuksia ja vuorovaikutusmahdollisuuksia kaavaillut liiketoimintamallit voisivat tarjota käyttöliittymän suunnittelulle? Hanke on Geodeettisen laitoksen, Geoinformatiikan ja kartografian osaston ja Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun, Muotoilun laitoksen yhteistutkimushanke.

Asiasanat
maastotieto
monikanavajulkaisu
monikosketus
päivittäminen
yhteisöllinen
vapaa-ajan palvelut
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Tekes
Projektin yhteistyötahot
Aalto yliopisto