Hyppää pääsisältöön

Kaupunkimorfologia ja ilmakehän rajakerroksen mallinnus (CityClim)

Projektissa kehitetään kaupunkien paikallisen sään, virtausten ja ilmanlaadun mallinnusta tarkemmaksi ja resoluutioltaan paremmaksi kuin aiemmin on ollut mahdollista. Paikkatietokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöprojektissa tuotetaan morfologinen tietokanta (malli) Helsingin keskustan alueelta LES (large eddy simulation) -simulaatio- sekä yleiseen mikrometeorologiseen ja ilmanlaatumallinnuksen käyttöön. Lisäksi projektissa tuotetaan uutta tietoa optimaalisesta morfologisen tiedon tarkkuuden ja laadun tarpeesta mikrometeorologisissa sovelluksissa. Lisääntynyt tieto hyödyttää sekä morfologiatietokantojen käyttöönottoa muissa kaupungeissa että olemassa olevien tietokantojen käyttöä, joka voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin.

Paikkatietokeskuksen tehtävänä projektissa on tuottaa morfologinen tietokanta, joka koostuu kolmesta tarkkuudeltaan (level of description, LoD) eritasoisesta 3D-mallista: SAR-tutkakuviin perustuva matalatarkkuuksinen malli, ilmalaserkeilausperusteinen keskitarkka sekä integroituun ilmalaserkeilaus- ja liikkuvan laserkeilauksen aineistoon perustuva tarkka malli.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Ilmatieteen laitos