Hyppää pääsisältöön

Maastotietojärjestelmä: menetelmät sen tehokasta ja monipuolista käyttöä varten (MaastoArray)

Projektissa tutkitaan uusia tapoja käyttää laserkeilauksista saatua maanpinnan korkeusdataa sekä esim. maastotietokantaa erilaisten analyysien tehostamiseksi sekä niiden tarkkuuden parantamiseksi.

Yksi keskeinen tutkimuskohde on hydrologisesti ehyen korkeusmallin generointi käyttäen laserkeilausdatan lisäksi esim. maastotietokannan tieverkkoa. Tarkoituksena on paikantaa ja muokata mahdollisimman automaattisesti korkeusdatasta kohteita, joissa veden virtaus pelkän korkeusmallin perusteella mallintuu väärin. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi tierummut, joita ei laserkeilausdatassa havaita.

Analyyseissä joudutaan mahdollisesti käsittelemään suuria määriä dataa, jolloin perinteinen tiedostopohjainen lähestymistapa on kankea ja herkkä käyttäjän tekemille virheille. Rasteripohjaisen datan hallinnointiin on kehitetty erityisiä Array Database -tietokantasovelluksia. Projektissa tutkitaan niiden soveltuvuutta esim. analyysien tulosten tallentamiseen ja tehokkaaseen jatkokäyttöön. 

Asiasanat
laserkeilaus
Korkeusdata
Hydrologia
maastotietokanta
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö