Hyppää pääsisältöön

Nopea vuorovaikutteinen ja syötetietojen epävarmuuden huomioonottava paikkatietoanalyysi erittäin suurille tietoaineistoille (Quick-GC)

Quick-GC -projektissa kehitetään laskentamenetelmiä nopeaan paikkatietojen analysointiin lähtötietoina käytettävien aineistojen ollessa erittäin suuria. Epävarmuusanalyysillä tuetaan käyttäjää vuorovaikutteisessa työssä analyysin ongelmakohtien havaitsemiseen. Suurteholaskennan menetelmät ovat välttämättömiä Monte Carlo simulaatioiden laskentaintensiivisyyden vuoksi. Tarvittavat spatiaaliset algoritmit kehitetään ja sovitetaan rinnakkaislaskentaympäristöön, jossa käytetään monia GPGPU-yksiköitä. Paikkatietojen hakuun käytetään yhteiskäyttöisiä standardoituja rajapintoja, joiden soveltuvuutta käytettäväksi suurten tietoaineistojen kanssa tutkitaan. Pilottityön avulla testataan menetelmien soveltuvuus valuma-alueiden analyysin. Lähtötietoina pilottityössä käytetään valtakunnallista lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen perustuvaa korkeusmallia. Tämän tietoaineiston koko asettaa haasteen laskennalle. Vuorovaikutteista epävarmuusanalyysiä voidaan hyödyntää ongelmakohtien havaitsemiseen.

Asiasanat
paikkatietoanalyysi
nopeus
vuorovaikutus
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Åbo Akademi