Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedon analyysi ja visualisointi (geoVA)

Kartta jossa esitetty maaston korkeuseroja.

Paikkatiedon analyysin ja visualisoinnin tutkimusryhmä (geoVA) koostuu maantieteen, geoinformatiikan, maanmittauksen, kartografian ja tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoista. Ryhmä edustaa kartta-designin, geovisualisoinnin, maastoanalyysien ja paikkatietolaskennan tutkimusalueita. Tavoitteina on löytää uusia menetelmiä analysoida ja visualisoida epävarmaa spatiaalista ja temporaalista dataa, sekä soveltaa rinnakkaislaskennan menetelmiä suurten aineistojen ja monimutkaisten analyysien ratkaisemiseksi. Lisäksi ryhmä tukee laitoksen muita ryhmiä kartta-designiin, kartografiaan ja data-analyysiin liittyvissä tehtävissä.

Julkaisut

Yhteyshenkilöt

Ajankohtaista tietoa

11.9.2014 Cartographica-lehdessä julkaistu artikkeli "A User Study of Experimental Maps for Outdoor Activities".

6.9.2014 Computers and Geosciences -lehdessä julkaistu artikkeli "A full graphics processing unit implementation of uncertainty-aware drainage basin delineation". Artikkelin lähdekoodit löydät GitHubista.

1.7.2014 Cecilia Bergman ja Juha Oksanen Mobile Tartu 2014 -konferenssissa. Esitelmät "Conflation of OpenStreetMap and public Sports Tracker data for automatic routing" ja "Where to ride a bike? Methods for deriving privacy-aware heat maps from mobile sports tracking application data".

18.6.2014 Xabier Eraña INSPIRE 2014 -konferenssissa: "The utilization potential of airborne laser scanning in an INSPIRE-compliant hydrographic data revision".

3.6.2014 Ulla Pyysalo AGILE-konferenssissa: "Visualization of uncertain catchment boundaries and its influence on decision making".

16.4.2014 Xabier Eraña GISRUK 2014 -konferenssissa: "Updating of hydrographic features in topographic base information based on airborne laser scanning data".

7.11.2013 Juha Oksanen piti esitelmän "Missä ovat parhaat liikuntareitit? Teholaskennalla lisäarvoa sijaintipohjaisiin palveluihin" Paikkatietomarkkinoilla 5.11.

4.11.2013 Juha Oksanen piti esitelmän "Where to do sports? Visual data mining for finding routes from smartphone sports app data" Suomen ympäristökeskuksen seminaarissa Smart environment information - Älykästä ympäristötietoa 31.10.

2.10.2013 Susanne Suvanto ja Juha Oksanen esittelivät Supra-hankkeen tuloksia yksityisyyden säilyttävien tiheyspintojen laskennasta COST-action MOVE -päätösseminaarissa Wienissä 30.9.-1.10.

7.6.2013 Ulla Pyysalon ja Juha Oksasen artikkeli "Outlier highlighting for spatio-temporal data visualization" on julkaistu Cartography and Geographical Information Science -sarjassa.

24.5.2013 Luontokeskus Haltian monikosketuskartat esillä ESRI Finlandin asiakaslehdessä.

23.5.2013 Juha Oksanen puhumassa Geoinformatiikan tutkimuspäivillä otsikolla ”Paikkatietojen käytön tulevaisuus - Näkökulmina teholaskenta ja vuorovaikutteisuus”.

30.4.2013 Supra-hankkeen www-sivut avattu.

3.-5.4.2013  Juha Oksanen GISRUK –konferenssissa Liverpoolissa, “Can binning be the key to understanding the uncertainty of DEMs?”.

28.3.2013 Artikkeli ”From LiDAR Data to Forest Representation on Multi-Scale Maps” (Schwarzbach, Oksanen, L.T. Sarjakoski ja T. Sarjakoski) on julkaistu The Cartographic Journal -sarjassa.

11.3.2013 Suomen Kartografinen Seura on valinnut Susanne Suvannon ja Juha Oksasen kartan ”Sipoonkorpi Nature Reserve, Unique Nature and Cultural Heritage inside the Helsinki Metropolitan Area” lähetettäväksi Kansainvälisen Kartografisen Seuran (ICA) vuoden 2013 karttanäyttelyyn Dresdeniin.

4.-5.3.2013 Juha Oksanen ja Susanne Suvanto osallistuivat Hampurissa järjestettyyn COST MOVE -verkoston tapaamiseen ja työpajaan ”Analysis & Visualization of MOVEment: Focus on Tangible Results”. Työpajassa esiteltiin SUPRA-projektin suunnitelmia, “Project SUPRA: Looking for routes from massive workout data”

1.12.2012 David Eräsen (Åbo Akademi) diplomityö ”Uncertainty-aware drainage basin delineation from digital elevation models using graphical processing units” on valmistunut, ohjaajana Juha Oksanen.

23.-27.6.2012 Juha Oksanen piti INSPIRE konferenssissa Istanbulissa esityksen ”Updating of the Finnish Drainage Basin System and Register – Case VALUE”.

11.-13.4.2012 Posteri ”Simple Maps, A Concept of Plain Cartography within Mobile Context for Elderly Users” (Kovanen, Oksanen, L.T. Sarjakoski ja T. Sarjakoski) GISRUK-konferenssissa, Lancasterissa.

1.2.2012: Kansainvälisen kartografisen seuran, ICA:n, kuukauden kartaksi "Hiking routes between Salmi and Oittaa"

Juha Oksasen ja Teemu Tapanaisen kartta "Hiking routes between Salmi and Oittaa (Nuuksio National Park, Finland)" voitti ICA:n 25.kansainvälisessä kartografian konferenssissa Pariisissa toisen palkinnon sarjassa "Maps for Tourism". Kilpailun jury kiitti lausunnossaan kartan innovatiivista ja kokeellista tapaa esittää mahdollisia vaellusreittejä Nuuksion kansallispuiston kahden suositun sisäänkäynnin välillä.