Hyppää pääsisältöön

Pitkän kantaman aktiivinen hyperspektraalinen laserkeilaus (HSLidar)

Paikkatietokeskuksessa kehitetty hyperspektraalinen lidar (HSL) tuottaa 3D-muotoista etämittaustietoa. Mittauksia on mahdollista tehdä jopa yön pimeydessä tai muutoin heikentyneen näkyvyyden olosuhteissa.

Puolustuskäytössä teknologialla on huomattavia mahdollisuuksia. Se mahdollistaa esim. rakennetun maastosuojan ja kasvillisuuden erottelun 3D- kohdetunnistusta ja spektritietoa käytettäessä. Hankkeessa pitkänkantaman aktiivista kohdetunnistusta kehitetään parantamalla kohteen signaalia yli 50-100m etäisyydeltä erilaisia optisia ratkaisuja käyttämällä.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja ja suosituksia pitkän kantaman kohdetunnistamislaitteen jatkokehittämiselle. Mittausten kantaman laajeneminen parantaa teknologian soveltuvuutta puolustustarkoituksiin.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
3D
etämittaus
HSLidar
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
MATINE